1. Onderzoeksdesign

Publicatie onderzoeksdesign: Hoe voeren we het onderzoek uit?

Een “Designartikel” bevat nog geen resultaten, maar beschrijft tot in detail hoe het onderzoek tot stand komt. Dit artikel is heel belangrijk, omdat iedereen zo stap voor stap na kan gaan hoe de resultaten straks tot stand komen. Dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het onderzoek én voor de interpretatie van de conclusies. Ook kun je het onderzoek zo goed vergelijken met de andere onderzoeken van de behandeling van urineverlies met eHealth.

Originele publicatie:

Loohuis AM, Wessels NJ, Jellema P, et al. The impact of a mobile application-based treatment for urinary incontinence in adult women: Design of a mixed-methods randomized controlled trial in a primary care setting. Neurourol Urodyn. 2018;37:2167–76. 

Samenvatting voor een breed publiek:

Ongewild urineverlies is een vervelende klacht die voorkomt bij één op de drie vrouwen.  Er bestaan al meer dan 100 apps voor ongewild urineverlies, maar daarvan is nog nauwelijks onderzocht of ze ook écht werken.Met het URinControl-onderzoek kijken we of een app voor ongewild urineverlies bij vrouwen ook echt tot betere zorg leidt. Het onderzoek startte in 2015. Deelnemers konden zich aanmelden via de eigen huisarts of naar aanleiding van een bericht in de (sociale) media. Het onderzoek combineert meerdere methodes en beantwoordt zo verschillende vragen over de app:

  • Experimenteel onderzoek:  Hierbij krijgen 250 vrouwen met ongewild urineverlies uit Noord-Nederland een jaar lang behandeling via de app of via de huisarts. Loting bepaalt het soort behandeling. Bij de start van het onderzoek en na 4 en 12 maanden vullen ze vragenlijsten in. Belangrijke vragen zijn; werkt de app in vergelijking ett de bestaande zorg? Wat is het kostenplaatje?  Welke factoren bepalen succes van de app?
  • Interviews: Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van patienten die de app 6 weken gebruiken? En van patienten die de app een jaar hebben gebruikt?
  • Focusgroepen en vragenlijsten: evaluatie van verwachtingen van huisartsen, fysiotherapeuten en specialisten.
  • Logdata: Data uit de app geven een beeld van hoe vrouwen de app gebruiken.

Met de resultaten bepalen we of een app ook echt een goed alternatief is voor de bestaande zorg. En waarom wel of niet. Daarnaast krijgen we meer duidelijkheid over wat belangrijk is voor patiënten en zorgverleners om de app ook echt te gaan gebruiken.

 

Had de manier van aanmelding, via huisarts of (sociale) media, invloed op het type deelnemers?

Lees ook onze volgende publicatie over werving.