Actuele status

Alle vrouwen die deelnamen aan de studie hebben het onderzoek afgerond en het onderzoek is daarmee in de fase van verwerking van resultaten. In de komende tijd analyseren wij als onderzoekers alle gegevens en trekken we conclusies. Dit doen we samen met andere onderzoekers en specialisten. We verspreiden de resultaten via internationale wetenschappelijke tijdschriften. Bij elke publicatie verspreiden we ook een begrijpelijke samenvatting voor patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Zie Resultaten voor het complete overzicht van de publicaties en publiekssamenvattingen.

Dossier onderzoek

De komende periode zullen wij de deelnemende huisartspraktijken benaderen om aanvullende informatie te verkrijgen. Deelneemsters vulden tijdens de studie verschillende vragenlijsten over het zorggebruik in. Dit betrof met name de frequentie van bezoeken (aan alle specialismen) en globaal zorggebruik. Het dossieronderzoek geeft meer informatie over de ontvangen behandeling bekeken vanuit een medisch perspectief, bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan de huisarts specifiek voor incontinentie en het onderscheid tussen behandeling door praktijkondersteuner en huisarts.

Huisartsen uit deelnemende praktijken hebben hier informatie over ontvangen. Hier kunnen zij de procedure nogmaals nalezen. Bij vragen kunnen zij het onderzoeksteam mailen.