Het onderzoek

Waarom de URinControl-studie? 

  • Omdat behandeling met een app misschien even goed werkt als de bestaande behandeling en extra voordelen kan hebben voor bijvoorbeeld therapietrouw en kosten.
  • Omdat we vinden dat je eHealth eerst hoort te testen om te zien of het wel echt werkt, voordat je het als behandeloptie aan patiënten aanbiedt.

De vraagstellingen: Werkt behandeling van ongewild urineverlies met behulp van een App even goed als de standaard zorg via de huisarts? Wat zijn ervaringen en verwachtingen van patiënten en zorgverleners?

De uitvoering: Het onderzoek bestaat uit twee delen;

  • De Trial: In een gerandomiseerde, gecontroleerde trial onderzoeken we met in totaal 250 vrouwen welke vorm van behandeling het beste werkt; via de huisarts of via de app.
  • De Experience: In het andere deel onderzoeken we met interviews en focusgroepen wat verwachtingen en ervaringen van patiënten en zorgverleners zijn.
  • Uiteindelijk worden de resultaten van beide delen met elkaar gecombineerd.

Actuele status:  Follow-up fase; tot juli 2019 volgt een deel van de deelnemers nog een behandeling. In die periode verzamelen wij onderzoeksgegevens.