Het onderzoek

Waarom de URinControl-studie? 

  • Omdat behandeling met een app misschien even goed werkt als de bestaande behandeling en extra voordelen kan hebben voor bijvoorbeeld therapietrouw en kosten.
  • Omdat we vinden dat je eHealth eerst hoort te testen om te zien of het wel echt werkt, voordat je het als behandeloptie aan patiënten aanbiedt.

De vraagstellingen: Werkt behandeling van ongewild urineverlies met behulp van een App even goed als de standaard zorg via de huisarts? Wat zijn ervaringen en verwachtingen van patiënten en zorgverleners?

De uitvoering: Het onderzoek bestaat uit twee delen;

  • De Trial: In een gerandomiseerde, gecontroleerde trial onderzoeken we met in totaal 250 vrouwen welke vorm van behandeling het beste werkt; via de huisarts of via de app.
  • De Experience: In het andere deel onderzoeken we met interviews en focusgroepen wat verwachtingen en ervaringen van patiënten en zorgverleners zijn.
  • Uiteindelijk worden de resultaten van beide delen met elkaar gecombineerd.

Actuele status: Fase van resultaten. Alle dames die deelnamen aan de studie hebben het onderzoek nu afgerond. In de komende tijd verwerken wij als onderzoekers alle gegevens en trekken we conclusies. Dit doen we samen met andere onderzoekers en specialisten. We verspreiden de resultaten via wetenschappelijke tijdschriften. Telkens als we iets publiceren verspreiden we ook een begrijpelijke samenvatting voor patienten, zorgverleners, beleidsmakers en andere geinteresseerden.

Op de hoogte blijven? Als er nieuws is plaatsen wij een bericht op deze website. U blijft automatisch op de hoogte als u uw emailadres in de zijbalk (bij “Blijf op de hoogte”) achter laat. Verder kunt u ons volgen op twitter (@URinControl_App) en via facebook (URinControl-onderzoek).