Het onderzoek

Waarom de URinControl-studie?

Urine incontinentie komt voor bij minimaal een kwart van de volwassen vrouwen.  Incontinentie heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven en leidt tot hoge kosten voor de gezondheidszorg. Bekkenbodemtherapie en/of blaastraining zijn werkzaam, maar oefenen wordt vaak vergeten  waardoor het effect niet optimaal is. De vorm van de behandeling (via een zorgverlener of een app) zou misschien van invloed kunnen zijn.

De vraagstellingen: Werkt behandeling van urine incontinentie met behulp van een App  even goed als de standaard zorg via de huisarts? Wat zijn ervaringen en verwachtingen van patienten en zorgverleners?

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit twee delen die gecombineerd worden. In een gerandomiseerde gecontroleerde trial onderzoeken we met in totaal 250 vrouwen welke vorm van behandeling het beste werkt; via de huisarts of via de app.  In het andere deel onderzoeken we met interviews en focusgroepen wat verwachtingen en ervaringen van zorgverleners zijn. Uiteindelijk worden de resultaten van beide delen met elkaar gecombineerd.

Bekijk dit filmpje voor het WAT, HOE en WAAROM binnen 5 minuten: