URinControl-4All

Met URinControl4All vergroten we de beschikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de URinControl-app voor álle vrouwen met urineverlies in Nederland.

Ons onderzoek toonde al aan dat de URinControl-app een kosteneffectieve behandeling is voor urineverlies bij vrouwen. Ons volgende doel is om de 1 miljoen vrouwen in Nederland met urineverlies te laten weten dat de behandeling bestaat. Die kans krijgen we de komende 2 jaar dankzij een implementatiesubsidie van ZonMw!

Doelen van URinControl4All

Meer gebruikers van URinControl: minimaal 50.000 gebruiker van de URinControl-app

URinControl ter verbetering van bestaande zorg: door het aanbieden van de URinControl-behandeling wanneer vrouwen medicijnen voor overactieve blaas (anticholinergica) ophalen bij de apotheek of als ze continentiehulpmiddelen bestellen.

URinControl beter bruikbaar voor kwetsbare groepen: door taalkundige en audiovisuele aanpassingen en door het kritisch testen van de bruikbaarheid door kwetsbare patiënten.

Fases projectplan

> Exploratiefase, januari t/m april 2023. Knelpuntanalyse en afstemmen samenwerking.

Voorbereidingsfase, april t/m september 2023. Voorbereiden implementatie, doorontwikkeling app.

Implementatiefase, september 2023 t/m september 2024. Implementatie en tussentijdse evaluaties.

Evaluatiefase, september 2024 t/m januari 2025. Eindevaluatie en verspreiden van kennis.

De samenwerking

In het project betrekken we alle partners betrokken in de zorg voor vrouwen met urineverlies. Denk aan apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, leveranciers van incontinentiematerialen, retail en zorgverzekeraars. Samen ontwikkelen we goede strategien om aanraden van de URinControl-app onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. Ook ontwikkelen we FTO’s en e-learnings. Hoe meer partners betrokken, des te beter; Wilt en kunt u ook bijdragen? Mail dan even naar URinControl@umcg.nl en we nemen contact met u op!

De projectgroep

De  uitvoerders en aanjagers van het project zijn;

  • onderzoekers en huisarten van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (dr. Marco Blanker, dr. Anne Loohuis, dr. Henk van der Worp, dr. Esther Metting, Mw. Gera Welker)
  • Curavista BV, aanbieder van de URinControl-app (CEO Esther van Noort)
  • Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM, Anke Lambooij, Marjorie Nelissen)
  • Bekkenbodem4All, patientvereniging
  • Apothekers Cooperatie Eemland (apotheker Mark Slager)
  • Landelijke leveranciers continentiehulmiddelen (OneMed Steven Korver en Mediq NL Carola Gouw)

Ook in samenwerking met Pharos, Bijsluiterplus en Kijksluiter.