URinControl-4All

Met URinControl4All vergroten we de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de app-behandeling van urineverlies. De URinControl-app blijkt kosteneffectief en is gratis beschikbaar. Dankzij een implementatiesubsidie van ZonMw laten we nu de 1 miljoen vrouwen met urineverlies in NL weten dat hij bestaat!

Komt een vrouw met urineverlies bij de apotheek/huisarts/verpleegkundige.. Hoe zorgen we dat ze bij vertrek weet van URinControl? Welke (on)mogelijkheden ziet u in uw dagelijke praktijk? Vul als zorgverlener in de 1e lijn de vragenlijst van onze knelpuntanalyse in, dan helpt u in 4 minuten misschien wel 1 miljoen vrouwen! Op basis van uw input vormen wij straks passende implementatie-acties.

 

Overzicht URinControl-4All project

Doelen:

(1) Meer gebruikers van URinControl

(2) URinControl ter verbetering van bestaande zorg, bij uitgifte inco-materialen of blaasmedicatie.

(3) URinControl beter bruikbaar voor kwetsbare groepen, samen met Pharos.

Planning: Het project startte in januari 2023 en duurt 2 jaar.

Huidige fase: Exploratiefase met knelpuntanalyse en afstemming zorgverleners en partners

De samenwerking: In het project betrekken we alle partners betrokken in de zorg voor vrouwen met urineverlies. Denk aan apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, leveranciers van incontinentiematerialen, retail en zorgverzekeraars. Samen ontwikkelen we goede strategien om aanraden van de URinControl-app onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. Ook ontwikkelen we FTO’s en e-learnings. Hoe meer partners betrokken, des te beter; Wilt en kunt u ook bijdragen? Mail dan even naar URinControl@umcg.nl en we nemen contact met u op!

De projectgroep: De  uitvoerders en aanjagers van het project zijn;

  • onderzoekers en huisarten van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (dr. Marco Blanker, dr. Anne Loohuis, dr. Henk van der Worp, dr. Esther Metting, Mw. Gera Welker)
  • Curavista BV, aanbieder van de URinControl-app (CEO Esther van Noort)
  • Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM, Anke Lambooij, Marjorie Nelissen)
  • Bekkenbodem4All, patientvereniging (voorzitter Tine van den Bos)
  • Apothekers Cooperatie Eemland (apotheker Mark Slager)
  • Landelijke leveranciers continentiehulmiddelen (OneMed Steven Korver en Mediq NL Martine ten Kate)

Ook in samenwerking met Pharos, Bijsluiterplus en Kijksluiter.