6. Kosten-effectiviteit App

 

Originele publicaties (2):

Anne M. M. LoohuisHenk Van Der WorpNienke J. WesselsJanny H. DekkerMarijke C. Ph. Slieker-Ten HoveMarjolein Y. Berger,Karin M. Vermeulen,Marco H. Blanker. 

  1. Cost-effectiveness of an app-based treatment for urinary incontinence in comparison with care-as-usual in Dutch general practice: a pragmatic randomised controlled trial over 12 months BJOG 2022 Aug;129(9):1538-1545. doi: 10.1111/1471-0528.17191. Epub 2022 May 31.

2. One year effectiveness of an app-based treatment for urinary incontinence in comparison to care as usual in Dutch general practice: A pragmatic randomised controlled trial over 12 months. BJOG 2022 Aug;129(9):1474-1480. doi: 10.1111/1471-0528.16875. Epub 2022 May 31.

Samenvatting voor een breed publiek:

App-behandeling voor ongewild urineverlies goedkoper dan zorg via de huisarts

Ongewild urineverlies is een hele vervelende klacht die voorkomt bij één op de drie vrouwen. Er zijn goede behandelingen zoals blaastraining of bekkenbodemspieroefeningen. De zorg voor urineverlies is duur, door de kosten voor incontinentiematerialen, behandelmaterialen en de tijd van een fysiotherapeut, huisarts of specialist. Daarnaast is de zorg vaak niet optimaal, waardoor het ook weer duurder is. Een app biedt misschien een oplossing door de zorg voor ongewild urineverlies makkelijk en goedkoop beschikbaar te maken.

We voerden een experimenteel onderzoek onder volwassen vrouwen met ongewild urineverlies door aandrang of stress (verhoogde druk zoals springen of hoesten) uit. Loting bepaalde dat 131 vrouwen de app-behandeling volgde en 131 vrouwen zorg via de huisarts kreeg. De app bevatte informatie, oefeningen, herinneringen, grafieken en een plasknop. Zorg via de huisarts was gebaseerd op de richtlijn voor huisartsen en kon bestaan uit instructies en begeleiding in de huisartsenpraktijk of een verwijzing naar een fysiotherapeut of specialist. Voor de start en na 4 en 12 maanden vulden patiënten vragenlijsten in over de ernst van het urineverlies, de invloed op hun kwaliteit van leven en de kosten die gemaakt waren voor urineverlies en voor zorg in het algemeen.

Na 12 maanden blijkt dat de app-behandeling en behandeling via de huisarts tot een belangrijke verbetering van de klachten leiden. De ene behandeling was niet beter dan de andere. Het behandeleffect was groter dan na 4 maanden. De app blijkt goedkoper dan standaard zorg. Het bespaart gemiddeld 160 euro per patiënt per jaar, de kosten gingen met name naar fysiotherapie en incontinentiematerialen.

De conclusie van deze studie is, dat een app-behandeling voor ongewild urineverlies net zo goed werkt als zorg via de huisarts en goedkoper is. De URinControl-app is een goed alternatief voor zorg via de huisarts. Daarom is de app na het onderzoek ook gratis en beveiligd beschikbaar gesteld voor alle vrouwen in heel Nederland. (www.urincontrol.online). Dit kon mede dankzij een implementatie-subsidie van ZonMw en het PGO-platform Gezondheidsmeter.

Benieuwd naar hoe patienten het gebruik van de app hebben ervaren?

Lees onze publicatie over Mening van patienten.