8. Voorspellers van succes

 

 

Originele publicatie: 

Loohuis AMMBurger HWessels N, et al. Prediction model study focusing on eHealth in the management of urinary incontinence: the Personalised Advantage Index as a decision-making aid 
Samenvatting voor publiek:
Samenvatting voor publiek:
Samenvatting voor publiek:
De app en standaard zorg werken even goed voor behandeling van urineverlies bij vrouwen, als je de twee behandelingen op groepsniveau vergelijkt. Dat effect kan echter per patiënt verschillen. De ene patiënt kan meer baat hebben bij de app, de andere bij standaard zorg. Het zou heel handig zijn je dat voor elke patiënt persoonlijk kan berekenen, voordat ze de keuze voor een behandeling maakt.
Samenvatting voor publiek:
In dit onderzoek deden we dat in 4 stappen!
1. Voorspellende patientkenmerken. Eerst keken we naar patientkenmerken die dat verschil voorspellen. Dat zijn kwaliteit van leven, opleidingsniveau en leeftijd. Lagere kwaliteit van leven, hoger opleidingsniveau en hogere leeftijd blijken gerelateerd aan succes van de app-behandeling. Een lager opleidingsniveau aan succes van standaard zorg.
Samenvatting voor publiek:
2. Voorspelling per patiënt. Vervolgens voorspelden we voor elke patient persoonlijk de behandelresultaten. We bouwden een soort keuzehulp en vulden hier haar persoonskenmerken en het type behandeling in. Zo wisten we per patiënt hoeveel verbetering van urineverlies ze kan verwachten na het volgen van de app-behandeling of de standaard zorg.
Samenvatting voor publiek:
3. Merkbaar verschil? Toen bekeken we of het verschil tussen deze behandelingen ook merkbaar zal zijn voor de patient (klinisch relevant), of dat de verbetering van beide behandelingen vergelijkbaar is. Bij 21% van de patienten bleek dat verschil merkbaar. Dus deze vrouwen hebben meer baat bij één van beide behandelingen.
Samenvatting voor publiek:
4. Verbetering op grote schaal? Bij de laatste analyse blijkt dat met deze keuzehulp het gemiddelde behandelresultaat voor de hele groep beter wordt. Dat zou het geval zijn als alle vrouwen het advies van de keuzehulp volgen.
Samenvatting voor publiek:
Met dit onderzoek voorspellen we per patient wat voor effect ze per behandeling, URinControl-app of standaard zorg, kan verwachten. Ook berekenden we of dat verschil voor die patient zo groot was, dat ze beter voor één van de twee behandelingen kan kiezen.
De voorspellende waarde van dit onderzoek is nog niet optimaal. Maar dit onderzoek en deze techniek brengen gepersonaliseerde zorg wel heel dichtbij. Stel je voor dat de voorspeller een makkelijke online keuzehulp wordt: Het informeert en helpt een vrouw door het persoonlijke advies én doordat de vrouw dan weet dat er ook iets te kiezen valt. Verder verbetert het effect van beide behandeling voor urineverlies zo ook op grote schaal.

Ook benieuwd naar andere resultaten van het URinControl-onderzoek?

Bekijk dan onze resultaten-pagina.