1. Onderzoeksdesign

Hoe voeren we het onderzoek uit?

Een “Designartikel”bevat nog geen resultaten, maar beschrijft tot in detail hoe we het onderzoek uitvoeren. Dit artikel is heel belangrijk, omdat iedereen zo stap voor stap na kan gaan hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Dit is belangrijk voor de betrouwbaarheid van het onderzoek én voor de interpretatie van de conclusies. Ook kan het onderzoek zo beter worden vergeleken met andere onderzoeken naar de behandeling van urineverlies met eHealth.

Originele publicatie:

Loohuis AM, Wessels NJ, Jellema P, et al. The impact of a mobile application-based treatment for urinary incontinence in adult women: Design of a mixed-methods randomized controlled trial in a primary care setting. Neurourol Urodyn. 2018;37:2167–76. 

Samenvatting voor een breed publiek:

Ongewild urineverlies is een vervelende klacht die voorkomt bij één op de drie vrouwen.  Er bestaan al meer dan 100 apps voor ongewild urineverlies, maar daarvan is nog nauwelijks onderzocht of ze ook écht werken. Met het URinControl-onderzoek kijken we of een app voor ongewild urineverlies bij vrouwen ook echt tot betere zorg leidt. Het onderzoek startte in 2015. Deelnemers konden zich aanmelden via de eigen huisarts of naar aanleiding van een bericht in de (sociale) media. Het onderzoek combineert meerdere methodes en beantwoordt zo verschillende vragen over de app:

  • Vergelijkend onderzoek:  Hierbij krijgen 250 vrouwen met ongewild urineverlies uit Noord-Nederland een jaar lang behandeling via de app of via de huisarts. Loting bepaalt het soort behandeling. Bij de start van het onderzoek en na 4 en 12 maanden vullen ze vragenlijsten in. Belangrijke vragen zijn; hoe goed werkt de app in vergelijk met de huidige zorg? Wat is het kostenplaatje? Welke factoren bepalen het hebben van succes met de app?
  • Interviews: Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van patienten die de app 6 weken gebruiken? En van patienten die de app een jaar hebben gebruikt?
  • Focusgroepen en vragenlijsten: wat zijn de meningen van praktijkassistenten, huisartsen, fysiotherapeuten en specialisten?
  • Logdata: hoe gebruiken vrouwen de app?

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we bepalen we of een app een goed alternatief is voor de bestaande zorg. En waarom wel of niet. Daarnaast krijgen we meer duidelijkheid over wat belangrijk is voor patiënten en zorgverleners om de app ook daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Had de manier van aanmelding, via huisarts of (sociale) media, invloed op de eigenschappen van deelnemers?

Lees het in onze publicatie over werving.