7. Belemmerende en bevorderende factoren

Originele publicatie: 

Wessels, N. J., Loohuis, A. M. M., van der Worp, H., Abbenhuis, L., Dekker, J., Berger, M. Y., van Gemert-Pijnen, J. E. W. C., & Blanker, M. H. (2021). Barriers and Facilitators Associated With App-Based Treatment for Female Urinary Incontinence: Mixed Methods Evaluation. Jmir mhealth and uhealth9(9), [e25878]. https://doi.org/10.2196/25878

 

Samenvatting voor leken:

Op basis van interviews bij patiënten die sterke verbetering en patiënten die sterke verslechtering van urineverlies na app-behandeling ervaarden, onderzochten we faciliterende en belemmerende factoren voor het succes van de app-behandeling. Uit deze interviews kwamen de thema’s persoonlijke factoren, app factoren en bewustzijn naar voren. Therapietrouw was het overkoepelende thema dat alle factoren verbond met het succes 171 Nederlandse samenvatting N van de behandeling. Of een factor een positief of negatief effect had lag niet vast, maar verschilde tussen de patiënten. Zo kon dezelfde factor bij de een positief bijdragen aan behandeleffect en bij de ander juist negatief. Een voorbeeld was een verhoogd bewustzijn van klachten, dat bij de ene vrouw leidde tot betere therapietrouw terwijl het voor de ander juist confronterend was. Opvallend was ook dat grafieken en herinneringen niet altijd het positieve effect hadden dat we hadden verwacht. Soms was het effect ook belemmerend.

Bij gebruik van de app en eHealth in het algemeen is het belangrijk dat de app kan aansluiten bij wensen van de patiënt. Niet alle functies zijn voor iedereen geschikt en leiden tot een positief effect. Het behandeleffect wordt vooral bepaald door therapietrouw, die blijkt vooral afhankelijk van het karakter en levensfase van de patient.