Samenvatting resultaten

Het URinControl-onderzoek beantwoordde vragen omtrent een app-behandeling voor ongewild urineverlies. De belangrijkste resultaten: De app is een kosteneffectief alternatief voor de bestaande zorg. Zorgverleners en patiënten hebben overwegend positieve ervaringen en verwachtingen bij de app-behandeling. We brachten in kaart voor wie de app geschikt was. Hieronder ziet u de resultaten in beeld:


De onderzoeksvragen

In het volgende overzicht ziet u welke vragen we beantwoordden. Voor elke vraag deden we onderzoek, voeren we een analyse uit en schrijven we een artikel. Dit artikel bieden we aan bij een wetenschappelijk tijdschrift. Hier vindt u de begrijpelijke samenvatting in een illustratie.

Wat voor onderzoek?

1. Hoe voeren we het onderzoek uit?

2. Wat voor invloed heeft werving via huisarts of (sociale) media op de selectie van deelnemers? 

Meningen van patiënten en zorgverleners

3. Hoe ervaren patienten het gebruik met de app?

4. Wat verwachten zorgverleners van een app-behandeling voor ongewild urineverlies?

Werkt de app?

5. Op de korte termijn (na 4 maanden): Is de verbetering van urineverlies door gebruik van de app minstens net zo goed als de zorg via de huisarts?

6. Op de lange termijn (na 12 maanden): Hoe is het effect in vergelijking met zorg via de huisarts na 12 maanden? En wat is het verschil in kosten?

Hoe en voor wie werkt de app?

7. Wat zijn zogenaamde “facilitators” en “barriers” voor de app-behandeling?

8. Welke patientkenmerken voorspellen succes van de app-behandeling?