Update voorbereidingen URinControl-4All

In september 2023 start de grote URinControl-4All implementatiecampagne. In volle vaart vinden voorbereidingen plaats, zodat we straks ook echt een bereikbare en verbeterde app onder de aandacht kunnen brengen bij de 1 miljoen vrouwen met urineverlies. Hierbij geven we u graag een update:

  • De app is beter vindbaar! URinControl staat nu in de appstores (Android en Apple). Eerder was de app alleen beschikbaar via de website www.urincontrol.online.
  • De knelpunten zijn in kaart. In ons verslag van de knelpuntanalyse leest u de (on)mogelijkheden voor het aanraden van de app. Belemmeringen zijn onbekendheid van de app, onduidelijkheid over belangen achter de app en onvoldoende kennis over de toepassing in de praktijk. Bovendien is er behoefte aan een duidelijk advies over hoe de app aan te raden, waarnaar te verwijzen. We bedanken deelnemers voor hun input. Met deze informatie formuleren we passende strategieën.
  • De imlementatie-plattegrond is af. In één oogopslag ziet u op de plattegrond waar URinControl-4All om draait, welke doelen er zijn en hoe we die de komende twee jaren gaan bereiken.

Een greep uit de knelpuntanalyse “De app hoort ook in de appstore te staan.”, “Simpele oplossing voor groot probleem”, “Is dit de zoveelste app zonder visie/horizon?” “Ik mis een statement dat er geen financiële belangen zijn”, “Mijn patiënten zijn positief”, “Probeer vrouwen te bereiken via talkshows”

Tot september richten we onze aandacht op:

  • Uitwerking strategieën. Voor iedere doelgroep kan weer een andere strategie gelden. In de dagelijkse praktijk van zorgverleners kan men bijvoorbeeld een linkje sturen of een bericht op de website plaatsen. Bij professionals van continentiematerialen zal het eerder gaan om het delen van URinControl bij de aanvraag van de materialen. Andere geinteresseerden die URinControl willen delen zetten hier misschien juist meer whatsapp of hun sociale media voor in. Om iedereen te ondersteunen werken we nu de materialen en instructies verder uit.
  • App bruikbaar voor iedereen, samen met Pharos. Onze projectgroep heeft al een hele mooie scholing gevolgd van Pharos over het bruikbaar maken van eHealth voor iedereen. Komende maanden testen we met de taalambassadeurs. Samen kijken we kritisch naar hoe we de app goed bruikbaar en begrijpbaar kunnen maken voor iedereen. Op de website van Pharos kunt u meer lezen over dit onderwerp.
  • Vooraanmelding Vrienden van URinControl. Iedereen kan deelnemer van het implementatieproject worden en helpen de app onder de aandacht te brengen. Hiervoor verspreiden we tips en materialen. Voor wie nu al enthousiast is, hebben we de vooraanmelding gestart. Zo krijgt u automatisch bericht als de campagne start en ontvangt u dan direct de tips en materialen.

Vrienden van URinControl

We hopen dat urineverlies iets wordt waarover vrienden onderling kunnen praten, waarbij het taboe doorbroken raakt. Daarom noemen we deelnemers van de implementatiecampagne Vrienden van URinControl.

Deelname kost geen geld, met deelname geeft u alleen aan dat u interesse heeft om de app onder uw patiënten en/of netwerk te verspreiden. Als de implementatiecampagne start, ontvangt u tips en materialen. Iedere 3 maanden nodigen we u vrijblijvend uit om uw ervaringen te delen. Zo hopen we samen te leren hoe we de app goed onder de aandacht kunnen brengen bij vrouwen met urineverlies.