URinControl-4All van start!

Het URinControl-onderzoek toonde al aan dat de URinControl-app een kosteneffectieve behandeling is voor urineverlies bij vrouwen. Via urincontrol.online is deze gratis en laagdrempelig beschikbaar sinds 2021. Nu moeten de 1 miljoen vrouwen in Nederland met urineverlies alleen nog weten dat hij bestaat. Er zijn tijd, geld en samenwerkingen nodig om de app verder te implementeren. Die kans krijgen we de komende 2 jaar dankzij een implementatiesubsidie van ZonMw!

Met het nieuwe project, genaamd “URinControl4All” vergroten we de beschikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de URinControl-app voor álle vrouwen met urineverlies in Nederland.

Doelen van URinControl-4All

Meer gebruikers van URinControl: minimaal 50.000 gebruiker van de URinControl-app

URinControl ter verbetering van bestaande zorg: door het aanbieden van de URinControl-behandeling wanneer vrouwen medicijnen voor overactieve blaas (anticholinergica) ophalen bij de apotheek of als ze continentiehulpmiddelen bestellen.

URinControl beter bruikbaar voor kwetsbare groepen: door taalkundige en audiovisuele aanpassingen en door het kritisch testen van de bruikbaarheid door kwetsbare patiënten.

In het project betrekken we alle partners betrokken in de zorg voor vrouwen met urineverlies. Denk aan apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, leveranciers van incontinentiematerialen, retail en zorgverzekeraars. Samen ontwikkelen we goede strategien om aanraden van de URinControl-app onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk. Ook ontwikkelen we FTO’s en e-learnings. Hoe meer partners betrokken, des te beter.

Het onderzoek kent verschillende fasen en we hebben een hele ervaren projectgroep samengesteld om dit uit te voeren. De eerste projectgroepbijeenkomst vond gisteren plaats in Utrecht en daarmee zijn we officieel van start. Zie ook de speciale URinControl-4All pagina op onze website voor meer informatie.